Mobilitet

Mobilitet

Mobilitet er en økende prioritet for byer som et resultat av at de må flytte et stadig økende antall mennesker og varer, samtidig som de aktivt jobber for å redusere køer og forurensning. Videre ser vi at kundepreferansene endres.

Samfunns­engasjement

Mobilitet er på kort tid blitt en del av Volkswagen AGs og vår egen strategi og vi skal ta en sentral posisjon innenfor urbane, smarte mobilitetsløsninger og bykonsepter. I Møller Mobility Group forbereder vi oss på å erstatte mer enn 30 prosent av dagens inntekter fra nye mobilitetstjenester innen 2030. En viktig driver bak dette er klimamålene. Norge har sluttet seg til Paris-avtalen og må derfor gjennomføre en nødvendig og fremtidsrettet omstilling av transportsektoren for å få ned våre klimagassutslipp. Enkelt sagt må vi bruke det vi har mye smartere enn vi gjør i dag. Derfor er nye og energieffektive mobilitetsløsninger også en del av vårt samfunnsoppdrag.

Gjøre ting på egen hånd og sammen med andre

Transportbehovet vil øke betydelig mot 2030 og alt tyder på at bilrelatert transport fortsatt vil være betydelig. Det er imidlertid stor grad av usikkerhet knyttet til framtidens eierskapsmodell og vi har etablert MobilityLab for å få innsikt og bygge kunnskap innen smart og urban mobilitet, være posisjonert for å identifisere og agere på kommersielle muligheter og øke kredibilitet og fotavtrykk innen mobilitet.

Se våre MOBILITY-filmer på YouTube

Bildeling

I 2017 gikk vi sammen med dyktige gründere og etablerte selskapet Hyre, et teknologiselskap som allerede våren 2018 gikk live med bildelingstjenesten Hyre som ble den første til å levere en heldigital kundereise i det norske markedet. Med kun en app kan du bestille, åpne og betale for leieforholdet – helt uten at kundene trenger å møte noen. Målet er at kundene aldri er mer enn fem minutter unna nærmeste Hyre-bil. Hyre har kommet seirende ut av en rekke brukertester.

Markedet for delt mikromobilitet er raskt voksende og en transportløsning som utfyller og komplementerer bilbasert mobilitet i urbane områder. I 2018 investerte Møller Mobility Group i mikromobilitetsaktøren UIP som innehar en ledende posisjon i Norge med operasjon og drift av bysykkeltjenester i Oslo, Bergen og Trondheim. Selskapet ble etablert i Oslo i 2015.

Møller Mobility Group har også gått inn som finansiell partner i selskapet Oslo Mobility Company (OMC). OMC har som mål å være «dette tiårets globale arena for lederne for mobilitetsrevolusjonen og oppfinnere av en bedre
fremtid». OMC ønsker å skape en global arena for en mobilitetsrevolusjon som har relevans for offentlige og private institusjoner på bred basis.

2030

I Møller Mobility Group forbereder vi oss på å erstatte mer enn 30 prosent av dagens inntekter fra nye mobilitetstjenester innen 2030.

2017-19

Vi lanserte bildelingstjenesten Hyre og tok initiativ til å etablere MobilityLab. Mobilitetsløsninger ble en strategisk satsing for oss. I 2018 investerte vi i selskapet Urban Infrastructure Partner (UIP). i 2019 ble vi finansiell partner i selskapet Oslo Mobility Company (OMC)

Fabrikkens mobilitetsplaner

Volkswagen Group har vedtatt en strategi – «TOGETHER 2025» – som innebærer en offensiv satsing på nye mobilitetsløsninger, på tvers av alle merkene. Volkswagen-konsernet sier selv at dette er den største endringsprosessen i selskapets historie, med oppmerksomheten rettet mot å endre kjernevirksomheten og realisere potensialet i nye inntektsstrømmer. Volkswagenkonsernet har også etablert selskapet MOIA som skal utvikle mobilitetstjenester.

Møller Mobility Group Årsrapport 2019
Møller Mobility Group skal ta en sentral posisjon innenfor urbane, smarte mobilitetsløsninger og bykonsepter.
Konsernledelsen