014 Kil 9307

Medmennesker

Vi mener den aller beste måten å ta vare på unge mennesker som står langt fra ordinært arbeidsliv, er å gi dem arbeid i våre virksomheter.

Samfunnsansvar tett på virksomheten

Unge under 30 år – og noen seniorer – rekruttert gjennom NAV, får arbeidstrening og faglig opplæring før de får faste, hele stillinger i Møller Medvind og etter hvert i våre virksomheter og eksterne selskaper.

Møller Medvind – vår første store, egne, satsing

Møller Medvind ble etablert våren 2017 og i april 2018 åpnet dørene på Alnabru. Selskapet bidrar til å løse en av de aller største samfunnsutfordringene vi har i dag: unge mennesker under 30 år som står utenfor arbeidslivet. Møller Medvind skal skape arbeidsplasser for denne målgruppen. Og de skal gjøre det etter forretningsmessige prinsipper. Møller Medvinds ambisjoner om en drift i balanse klarte vi ikke å nå i 2020, men vi har tro på at det oppnås i 2021.

Ved utgangen av 2020 var det 60 ungdommer i arbeid hos Møller Medvind fordelt på nybilklargjøring på Bekkelaget, Møller Logistikk Skedsmo, og kosmetisk klargjøring av brukte biler på Alnabru. 32 medarbeidere har fått faste, hele stillinger siden oppstarten, og det som skiller Møller Medvind fra mange andre liknende arenaer er at vi nettopp tilbyr faste, hele stillinger. For unge mennesker i dag, uten ressurser rundt seg, er det helt avgjørende for å kunne starte livene sine på en god måte.

VIL RYDDE OPP I BRANSJEN

Med Møller Medvind ønsker vi også å bidra til å rydde opp i en bransje der for mye ikke er i overenstemmelse med den standarden vi bør ha i Norge når det gjelder arbeidsforhold – i vid forstand. Vi kan ikke løse dette alene, men vi ønsker å gi vårt bidrag. At det nå ser ut som det kommer en godkjenningsordning for denne bransjen, hilser vi veldig velkomment. Møller Medvind har vært en pådriver for dette. At kvaliteten på arbeidet er på topp, illustreres ved at alle våre forhandlere i Stor-Oslo nå benytter seg av Møller Medvind for å klargjøre sine brukte biler. Det skaper stolte medarbeidere og fornøyde kunder.

UNIKT SAMARBEID MED NAV

Møller Medvind har hele tiden hatt et helt unikt samarbeid med NAV, der en NAV-ressurs følger opp NAVs ansvarsområder på tvers av alle bydelskontorene i Oslo. De bistår også oss og medarbeiderne med nødvendige tiltak og kompetanse for at veien mot faste, hele stillinger, skal bli best mulig. NAV kjenner Møller Medvind og behovene våre godt, og samarbeidet, som evalueres og forbedres kontinuerlig, er også tenkt som en pilot for inkludering mellom næringsliv og NAV i resten av Norge

2020 60 ungdommer var i arbeid hos Møller Medvind

Med Møller Medvind ønsker vi å bidra til å løse en av de aller største samfunnsutfordringene vi står overfor: Unge mennesker under 30 år som står utenfor arbeidslivet.

32 medarbeidere har fått faste, hele stillinger siden oppstarten

For unge mennesker er det avgjørende å få faste, hele stillinger for å kunne starte livene sine på en god måte.

Mer enn bare lønnsomhet

Målet har hele tiden vært å samarbeide om gode formål og engasjere medarbeiderne. Vi mener at Møller Mobility Group og andre bedrifter har et ansvar som går ut over lønnsom verdiskapning, slik vi har formulert det tidligere. For Møller Mobility Group er samfunnsansvar – eller å påta seg et samfunnsoppdrag - å styre konsernet i en mer bærekraftig utvikling, forankret i våre grunnverdier åpen og ærlig, initiativrik, omtenksom og tydelig. Grunnverdiene vil fortsatt danne basisen i vårt samfunnsoppdrag.

Internasjonale standarder

Møller Mobility Group rapporterer i henhold til GRI-standarden (Global Reporting Initiative) for rapportering av konsernets samfunnsansvarsengasjement. GRI-retningslinjene inneholder prinsipper og indikatorer som organisasjoner kan bruke for å måle og rapportere økonomiske, miljømessige og sosiale resultater.

FN Global Compact

Møller Mobility Group har sluttet seg til FN-initiativet Global Compact og vi støtter Global Compacts ti prinsipper. Gjennom å jobbe med gode holdninger og målrettet forbedringsarbeid skal Møller Mobility Groups virksomhet bidra til å fremme menneskerettigheter, gode arbeids- og miljøstandarder og nulltoleranse for korrupsjon. Virksomhetens vekst de siste årene, også ut over Norges grenser, tilsvarer et ytterligere fokus rundt vårt anti-korrupsjonsarbeid.

Vi ønsker å lage felles prosjekter og arenaer hvor vi jobber tett sammen med våre medarbeidere.
Eier i Møller Mobility Group, Harald Møller.