Strategi

Vi ser grunnlaget for en transportrevolusjon

Det er bred enighet om at bilbransjen står overfor dyptgripende endringer. Ett av eksemplene som gjerne trekkes frem er toppsjefen i General Motors, Mary Bara, som uttaler at bilbransjen står overfor større endringer de neste 5-10 årene enn hva vi har opplevd de siste 50.

Møller Mobility Group har i over 80 år bidratt til å løse folks mobilitetsbehov. Vår forretningsmodell har historisk vært basert på en bileierskapsmodell, med en voksende andel finansiering de seneste årene. Vi befinner oss på et brekkpunkt i dag hvor teknologi, delingsøkonomi, reguleringer og endrede kundepreferanser driver utviklingen fra eierskapsmodellen mot nye tjenestebaserte mobilitetskonsepter.

Vi erfarer allerede at bilene blir elektriske, tilknyttet internett og at teknologien kan ta over stadig flere av sjåførens oppgaver på veien mot selvkjørende biler. Hver for seg vil disse utviklingene ha en betydelig påvirkning på verdikjeden som vi kjenner den i dag, men det er først og fremst når vi ser samspillet mellom teknologi og forretningsmodeller vi ser grunnlaget for en transportrevolusjon. En elektrisk, selvkjørende bil som deles mellom flere brukere på en plattform (TaaS modellen), har potensialet til å redusere dagens bilholdskostnad i urbane områder med 80-90%. Dette kan virke som en fjern drøm, men teknologiselskaper som Uber har en målsetning om å lansere denne modellen innen fem år. Da møter bilbransjen sin nye «Netflix-konkurrent» hvor kundene kan abonnere på en eller flere mobilitetstjenester.

Store inntekter fra nye mobilitetstjenester

Verdsettelsen av Uber bidrar til å bekrefte potensialet bak dette fremtidsbildet. I skrivende stund er selskapsverdien til Uber ca. 15 milliarder dollar høyere enn General Motors. I Møller Mobility Group forbereder vi oss på å erstatte mer enn 30% av dagens inntekter fra nye mobilitetstjenester innen 2030. Et sentralt spørsmål vi jobber med, er hvordan framtidens verdikjede vil se ut og hvilken rolle vi skal spille. Det er naturlig å trekke paralleller til utviklingen av flyindustrien når vi ser på bilbransjens utvikling mot mobilitetstjenester. Flyindustrien har gjennomgått et skifte mot spesialiserte forretningsmodeller hvor du har én operatør av flyene (f.eks. Norwegian), én som vedlikeholder flyene og én eller flere parter som finansierer flyene. I tillegg har inntektsstrømmen flyttet seg fra selve reisen, til tjenester som selges under selve reisen. I dette fremtidsbildet vil forhandlerne kunne være en naturlig drifts- og vedlikeholdspartner på flåtebiler. Biler er et fysisk produkt som krever plass og infrastruktur, og vi tror at forhandleren vil spille en viktig rolle i framtiden så fremt vi evner å tilpasse oss.

Lanserer ny tjeneste

Vi kommer til å gjøre store investeringer innen nye mobilitetstjenester for å lære og for å posisjonere oss for å utvikle framtidens mobilitetsløsninger. Vi har lansert bildelingstjenesten Hyre, en tjeneste som gjennom en digital nøkkel tilrettelegger for at kundene enkelt kan dele bilen med andre når de ikke bruker den selv. Hyre vil gi trygg og enkel tilgang til å leie bil gjennom en mobilapplikasjon med automatisk avregning av bompenger og drivstofforbruk. Vi kommer i første omgang til å pilotere Hyre i avgrensede områder av Oslo og vil markedsføre og rulle ut tjenesten bredere etter å ha høstet brukererfaringer. Bildelingstjenesten representerer den første av flere satsninger som vil komme fra Møller Mobility Group de kommende årene. 

MobilityLab

Vi har også tatt initiativet til å danne MobilityLab, etablert gjennom et samarbeid mellom Startuplab og en rekke toneangivende næringslivsaktører. Målsettingen med prosjektet er å bidra til flere vekstkraftige teknologibedrifter som bidrar til løsninger på fremtidens formidable transportutfordringer. Dessuten å skape nye norske arbeidsplasser. MobilityLab vil også legge til rette for nye bedrifter, moderne arbeidsplasser og nye løsninger for mobilitet som kan gi store samfunnsøkonomiske gevinster.

Godt forhold til Volkswagen AG

Volkswagen-importørkontrakten ble undertegnet i 1948 og vi har siden samarbeidet tett med konsernet. Volkswagen-konsernet har i sin nye strategi sagt klart fra at de vil bli en verdensledende leverandør av bærekraftig mobilitet. De har gitt strategien navnet “TOGETHER – Strategy 2025” hvor halvparten av virksomheten skal være slik vi kjenner den i dag, mens den andre halvdelen skal satse på nye områder. Slik sett er vår strategi også synkronisert med fabrikkens planer.

Volkswagen Group har også lansert bilindustriens mest ambisiøse elektrifiseringsinitiativ med «Roadmap E”. Dette innebærer blant annet at konsernets merkevarer skal lansere 80 elektriske modeller innen 2025. Av disse vil rundt 50 være helelektriske, mens 30 vil være ladbare hybrider.

Elektrifiseringsinitiativet «Roadmap E» vil gjøre at Volkswagen også har elektriske utgaver av hele sin modellportefølje innen senest 2030. Det betyr at det vil være minst én elektrisk utgave av alle de rundt 300 modellene konsernet produserer. Dette gjør Volkswagen til den første store aktøren som har satt en dato for elektrifisering av hele sitt modellutvalg

Eksponentiell teknologiutvikling

Teknologiutvikling i bilbransjen er ikke noe nytt. Det er først og fremst den økende hastigheten på utviklingen som vil utfordre vår evne til å forbli en ledende bransjeaktør. Dette synliggjøres blant annet i at bedrifters levetid faller drastisk, fra 90 år i 1935 til 18 år i dag. Hjernen er programmert til å tro på lineær utvikling, mens utviklingstakten til nye teknologitjenester er eksponentiell. Derfor har vi en tendens til å overvurdere konsekvensene i det korte bildet, men grovt undervurdere konsekvensene i det lange bildet. Møller Mobility Group strategi fremover vil derfor være preget av at vi må være en offensiv tjenesteleverandør av smarte mobilitetsløsninger så vel som av fysiske produkter. Vi trenger også å rigge oss for et nødvendig taktskifte. Fremtidens konkurrenter er ikke de vi kjenner i dag. De er ukjente. 

«Det er først og fremst når vi ser samspillet mellom teknologi og forretningsmodeller vi ser grunnlaget for en transportrevolusjon»