Støtter Røde Kors og SOS-barnebyer med to millioner

Foto: Stephen Ryan/Røde Kors
Foto: Stephen Ryan/Røde Kors

Akkurat nå er tusenvis av desperate mennesker på flukt over Middelhavet og gjennom Europa. Konflikten i Syria er den viktigste årsaken til økningen av antall mennesker på flukt. Mennesker flykter fra krig, vold og fattigdom. De setter livet på spill i håp om å komme seg i sikkerhet. MøllerGruppen, Møller Eiendom, Katalysator og eierfamiliene Møller og Schage Førde ønsker på denne måten å hjelpe mennesker i nød.

- Europa opplever den største flyktningekatastrofen siden andre verdenskrig. Vi ser sterke bilder av medmennesker på flukt fra krig og konflikt. Takket være profesjonelle hjelpeorganisasjoner som Røde Kors og SOS-barnebyer er det mulig for enkeltpersoner og selskaper å yte et bidrag og samtidig vite at pengene går til de som virkelig trenger dem mest. Vi har derfor valgt å gi én million kroner til hver av våre hovedsamarbeidspartnere, Røde Kors og SOS-barnebyer, sier eier og styreleder Harald Møller.

Røde Kors hjelper med det aller mest nødvendige: helsehjelp, mat, vann, klær og hygieneartikler, og med å gjenforene familiemedlemmer som har kommet bort fra sine kjære. De er der ved ankomst, og langs fluktrutene videre.

Barn er en spesielt utsatt gruppe, noen kommer alene, mens hundretusenvis av barn er på flukt i Syria og i nabolandene. SOS-barnebyer hjelper utsatte barn i mottakslandene, i transittlandene og i Syria og i nabolandene.

- Vi har et nært samarbeid med to sterke organisasjoner og vi vet at Røde Kors allerede har mange tiltak på gang både i Norge og ute i Europa for å avhjelpe krisen. SOS-barnebyer har også igangsatt ekstra tiltak for å hjelpe mange av de enslige barna. Mange av barna er traumatisert, har ingen de kan stole på og trenger den bistand som SOS-barnebyer er spesielt gode til å gi, sier Harald Møller.