Stort engasjement og mye glede

MøllerGruppen har til sammen over 600 medarbeidere i Estland, Latvia og Litauen. Samarbeidet med SOS-barnebyer skaper mye engasjement og deltakelse fra våre medarbeidere. Det er vi stolte av!

MøllerGruppen er hovedsamarbeidspartner for SOS-barnebyer. Avtalen bidrar til SOS-barnebyers arbeid for sårbare barn i de tre baltiske landene. Bidragene fra MøllerGruppen går til to hovedformål: Halvparten av midlene skal gå til barn som bor i barnebyer, enten fordi de er foreldreløse eller fordi foreldrene ikke er i stand til å ivareta omsorgen for dem, mens resten skal brukes forebyggende til å hjelpe familier i sitt nærmiljø med bolig og ulike tiltak som skal forhindre at familier går i oppløsning.

- Våre medarbeidere bidrar med frivillig innsats på utvalgte prosjekter. Møller Auto Baltic har også lagt til rette for at ungdom fra SOS-barnebyer kan få sommerjobb hos oss og yrkesrettet utdanning. 2014 var et svært aktivt år, der vi, gjennom SOS-barnebyers viktige arbeid, kunne bidra til at mange barn fikk hjelp, sier Paul Hegna, direktør Kommunikasjon og Samfunnsansvar i MøllerGruppen.

Her kan du lese mer om hva som skjedde i hvert enkelt land i 2014.

Estland
Hovedprosjektet for SOS-barnebyer i Estland i 2014 var at organisasjonen overtok et barnehjem som de gjorde om til boliger. Med dette tiltaket – som også er viktig for å redusere graden av institusjonalisering - er de nå den største organisasjonen i Estland som tilbyr familiestøttede løsninger. Det var i alt 600 barn som fikk glede av SOS-barnebyers virksomhet i landet i 2014.

MøllerGruppens medarbeidere deltok på dugnader og andre aktiviteter i barnebyene og i årets Norway Cup skal også et lag fra SOS-barnebyen i Keila, "Keila CV Football Team", delta.

Latvia
I starten av fjoråret var det totalt 159 barn som fikk bolig og omsorg i en av de fire SOS-barnebyene i landet. Familiestyrkingsprogrammene foregår på i alt fem steder i Latvia. Her var det per måned rundt 520 barn og unge og 400 voksne fra i alt 238 familier som fikk støtte.

Øvrige tiltak i 2014:
• MøllerGruppen har de siste årene sendt en bil fra hovedkontoret på Frysja med klær, sko, leker med mer til hjemmene til barn og familier i Valmiere og Islice.
• 76 barn fra barnebyene har deltatt på Riga Marathon sammen med medarbeidere fra Møller Auto.
• Det er dessuten gjennomført ulike aktiviteter sammen med Møller-medarbeidere, blant annet en overraskende bursdagsfeiring for an liten gutt i en vanskeligstilt familie. Barn fra SOS-barnebyer er også blitt invitert til ulike kundearrangementer hos Møller Auto.

Litauen
I Litauen var det 294 barn og 118 familier som fikk hjelp fra SOS-barnebyer. I sommerleiren "Summer Camp Karkle", som arrangeres av SOS-barnebyer, fikk 689 barn og 476 voksne et fint ferieopphold. Barna kom fra ulike fosterhjem i Litauen og det var også 12 ungdommer fra SOS-barnebyer som jobbet på sommerleiren og med det skaffet seg viktig jobberfaring.

I MøllerGruppen-regi var barn og unge på påskebesøk hos vår forhandler i Vilnius der de fikk et innblikk i de ulike delene av virksomheten, etterfulgt av en hyggelig piknik. Det er også blitt gjennomført dugnader på barnebyene hvor mange medarbeidere fra Møller Auto hjelp til sammen med barn og ungdom fra barnebyen. Ungdom fra SOS-barnebyer har også fått muligheten til å få sommerjobb på Møller Auto. Her har de skaffet seg viktige erfaringer om yrkesvalg, fått motivasjon til å oppnå gode resultater på skolen, opplevd å være et fullverdig medlem av et team og også fått muligheten til å forstå hva det vil si å få lønn og betale skatt.

MøllerGruppen har også stilt biler til disposisjon for SOS-barnebyer i Baltikum.

- Vi føler at vi gjennom vårt samarbeid med SOS-barnebyer bidrar til å gi barn og ungdom en tryggere og bedre hverdag. Det at så mange medarbeidere bidrar med frivilling innsats er med på å utvikle en god bedriftskultur og stolte medarbeidere., sier Paul Hegna.