Sjekk om din bil er berørt

Som mange er kjent med fra media, arbeider Volkswagen AG med løsninger for å oppgradere biler berørt av softwaren som er installert i dieselmotorer av typen EA 189. Sjekk her om din bil er berørt.

I den forbindelse har vi utviklet en nettløsning for bileiere som tror de kan være omfattet av saken. Ved hjelp av bilens registreringsnummer er det nå mulig å undersøke om bilen er berørt. De som har behov for oppgraderinger kan samtidig oppdatere sin kontaktinformasjon, slik at prosessen videre blir så enkel som mulig for bileierne.

Sjekk her om din bil er berørt

Det er viktig for oss å presisere at bilene er helt teknisk trygge å kjøre. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å gjennomføre nødvendige utbedringer så effektivt som mulig for de det gjelder.
Volkswagen AG jobber intensivt for å finne en teknisk løsning og vil dekke kostnaden forbundet med oppgraderingen. Vi tar kontakt med alle berørte kunder når den tekniske løsningen er klar fra Volkswagen AG.

Vi håper på forståelse for at denne prosessen vil ta tid, noe som skyldes behovet for grundige analyser av omfanget og videre iverksetting av tekniske tiltak. Vi lover å gjøre alt vi kan for at du som kunde skal få en så god opplevelse som mulig i forbindelse med en eventuell oppgradering av din bilv