Rekordresultat for MøllerGruppen

Konsernsjef Pål Syversen
Konsernsjef Pål Syversen

MøllerGruppen fikk sitt beste resultat noen gang i 2015. Konsernet hadde fremgang i alle markeder og befestet posisjonen som lederen i det ladbare skiftet i bilbransjen.

- Vi er det ledende bilkonsernet i Norden og Baltikum, og utviklingen i 2015 var spesielt positiv i vår utenlandske virksomhet. Mer enn en fjerdedel av omsetningen er nå utenfor Norge, og resultatet i 2015 bekrefter at vår internasjonale satsing er vellykket. Samtidig nådde MøllerGruppen rekordnivåer i Norge i fjor, sier konsernsjef Pål Syversen.

MøllerGruppen fikk en omsetning på 24,2 milliarder kroner i 2015, noe som er en vekst på 17 prosent målt mot 2014. Resultat før skatt ble 1,1 milliarder kroner. Det er en resultatforbedring på 64 prosent fra 2014.

I Norge oppnådde MøllerGruppens bilmerker en samlet markedsandel på 26,5 prosent, som er en tangering av rekorden fra 2012. Volkswagen ble for tiende år på rad Norges mest solgte bilmerke, med en andel på 17,5 prosent av personbilmarkedet og 29,2 prosent av markedet for nyttekjøretøyer. Volkswagen har ikke stått sterkere i Norge siden Boblas glansdager på 1960-tallet. Skoda og Audi beholdt sine markedsposisjoner på omkring fem prosent hver.

Importvirksomheten i Norge er fortsatt den største bidragsyteren til MøllerGruppens overskudd, med et resultat på 589 millioner kroner i fjor. Den største resultatforbedringen målt i kroner hadde den norske forhandlerorganisasjonen Møller Bil Norge, resultat før skatt endte på 417 millioner kroner mot 125 millioner i 2014. Resultatet i år inneholder en salgsgevinst på 55 millioner kroner, mens fjorårsresultatet inneholdt engangskostnader på 105 millioner kroner. Basert på sammenlignbare tall er likevel veksten i resultatet på 57 prosent fra i fjor. Selskapene i Sverige og Baltikum hadde også sterk bedring i resultatene og oppnådde et resultat på hhv 62 millioner kroner og 45 millioner kroner. Også det deleide selskapet Volkswagen Møller Bilfinans hadde sitt beste resultat noensinne.

2015 ble året da MøllerGruppen ble den klare lederen i det ladbare bilskiftet og Volkswagen oppnådde mer enn 40 prosent markedsandel innen elektriske biler. Merket er dermed størst i segmentet. Innen ladbare hybridbiler fikk Volkswagen og Audi en samlet markedsandel på over 48 prosent, og MøllerGruppens merker er dermed størst også i dette segmentet. Salgsutviklingen innen elektriske biler og ladbare hybrider var en vesentlig faktor i konsernets styrkede markedsposisjon i 2015.

Volkswagen er den viktigste driveren i å redusere CO2-utslippene fra den norske bilparken. CO2-utslippene fra nye Volkswagen ble redusert med 30 prosent i 2015, mens reduksjonen i den samlede bilparken var på ni prosent. Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye Volkswagen personbiler er nede på 67 gram per kilometer, mens gjennomsnittet for nye personbiler fra andre merker var 107 gram per kilometer i 2015.

- Dette er en gledelig utvikling. Når hver sjette nye personbil i Norge er en Volkswagen, og dette merket har en langt gunstigere miljøutvikling enn bilmarkedet for øvrig, føler vi at dette er et viktig klimabidrag, sier Pål Syversen.

2015 ble også det året da MøllerGruppens organisasjon ble satt på sin største prøve noen gang, gjennom den såkalte dieselsaken. Saken ser ikke ut til å ha svekket Volkswagen i Norge, ettersom merket i fjor hadde salgsøkning og fikk rekordhøy markedsandel, samtidig som kundemålinger viser at kundenes tilfredshet ligger på samme høye nivå som de foregående årene.

- Vi takker våre kunder for lojaliteten de har vist oss. Våre dyktige forhandlere og medarbeidere har gjort en imponerende innsats i en vanskelig situasjon. Vi vil fortsette å jobbe hardt for å ivareta de 165.000 norske bileiere som er berørt av saken. Vi regner med at situasjonen vil være tilfredsstillende løst for alle innen utgangen av året, sier konsernsjef Pål Syversen.

Bilsalget i Norge var i 2015 på sitt tredje høyeste nivå noen gang. Den usikre situasjonen i norsk økonomi gjør at MøllerGruppen regner med noe redusert totalmarked i Norge 2016. I Sverige forventes en moderat svekkelse av bilmarkedet gjennom 2016, mens markedet i Baltikum forventes det en moderat økning. Imidlertid regner konsernet med å opprettholde en sterk posisjon, ikke minst på grunn av utviklingen mot mer miljøgunstige biler.