Pål Syversen fratrer som konsernsjef i MøllerGruppen

Fratrer som konsernsjef Konsernsjef Pål Syversen (tv) og styreleder Harald Møller
Fratrer som konsernsjef Konsernsjef Pål Syversen (tv) og styreleder Harald Møller

Pål Syversen (60) har varslet styret i MøllerGruppen om at han ønsker å fratre som konsernsjef. Han har arbeidet i konsernet i over 30 år, de siste 13 som konsernsjef.

- Når man har vært toppsjef i 13 år og har passert 60, er det fornuftig å tenke seg om. Forhåpentligvis har jeg fortsatt noen aktive år foran meg, og skal jeg få tid til å gjøre noe annet må det bli nå. Samtidig er det en god følelse å kunne gi stafettpinnen videre etter en fantastisk reise og våre beste år noen gang, sier Pål Syversen.

Under Pål Syversens ledelse har MøllerGruppen nær tredoblet antallet solgte biler, firedoblet omsetningen og mer enn seksdoblet overskuddet siden han overtok i 2003. I løpet denne perioden har virksomheten ekspandert til Sverige og foretatt flere oppkjøp i de baltiske landene. MøllerGruppen er i dag Nordens største bilorganisasjon med mer enn 4.000 ansatte i fem land.

- MøllerGruppen er en fantastisk samling mennesker, som ikke bare skaper utrolige resultater, men som også utgjør en stor familie der vi har omtanke for hverandre og kundene. Det gjør at jeg har gått på jobben med glede hver morgen i over 30 år, og derfor er det med gode følelser at jeg nå mener tiden er inne til å gå videre med andre oppgaver for MøllerGruppen og eierfamiliene, sier Pål Syversen.

- Pål Syversen har gjennom 13 år vært en dyktig konsernsjef som har levert svært gode resultater på alle plan. Ikke bare finansielt, men også på viktige områder som utvikling av menneskene og organisasjonen, nye tjenester, internasjonal ekspansjon og stadig mer fornøyde kunder. Derfor beklager styret at han nå ønsker å gi seg, samtidig som vi uttrykker stor anerkjennelse for den jobben han har gjort, sier styreleder Harald Møller i MøllerGruppen.

- Vi ønsker å ha glede av Pål Syversens kompetanse også etter at han har fratrådt som konsernsjef. Han vil derfor gå inn i en rolle som direktør og ressurs for styret og sin etterfølger. Det nærmere innholdet i denne rollen vil bli definert i løpet av det neste halvåret, sier Harald Møller.

På Syversen blir værende i stillingen som konsernsjef frem til årsskiftet.

Rekrutteringsfirmaet Delphi Consulting er engasjert for å bistå i utvelgelsen av ny konsernsjef, og vil vurdere både interne og eksterne kandidater.

Nærmere opplysninger ved kommunikasjonsdirektør Paul Hegna,
telefon 9075 3146/[email protected]