MøllerGruppen utnevner nye ledere

Ulf Tore Hekneby
Ulf Tore Hekneby

Flere av de sentrale lederne i MøllerGruppen får nye oppgaver fra 1. januar 2017. Endringene er utløst av at Terje Male går fra stillingen som adm. direktør i importselskapet Harald A. Møller AS for å overta som MøllerGruppens konsernsjef fra årsskiftet.

Ulf Tore Hekneby (46) blir ny adm. direktør i Harald A. Møller AS. Hekneby har de siste fem årene vært direktør for Volkswagen hos importøren og har tidligere hatt flere lederstillinger i MøllerGruppen, både i importør- og forhandlerleddet.

Kai Robert Solheim (55) overtar som direktør for Volkswagen hos Harald A. Møller AS. Solheim har vært direktør for Skoda de siste tre årene, og har tidligere vært bl.a. leder av forhandlerkjeden Møller Bil, daglig leder av bilforhandlere og direktør for Audi og Volkswagen Nyttekjøretøyer hos importøren.

Thomas Meiner (34) blir ny direktør for Skoda i Harald A. Møller AS. Meiner har de siste tre årene vært daglig leder ved Albjerk Bil i Drammen, en av våre største og mest framgangsrike private forhandlere, og har tidligere vært markedssjef for Audi hos Møller Bil Oslo Vest.

- Jeg ser frem til å få hovedansvaret for å videreutvikle Norges ledende bilimportør. Mer enn hver fjerde nye bil i Norge importeres av Harald A. Møller. Bilbransjen står foran store endringer, og min ambisjon er å opprettholde og styrke lederposisjonen, sier Ulf Tore Hekneby.

Samtidig med at Harald A. Møller AS får ny adm. direktør 1. januar, legges totalansvaret for all importørvirksomhet både i Norge og de baltiske landene til ledelsen i dette selskapet. Tom Nordby, skal fortsatt lede den baltiske virksomheten Møller Baltic Import, og går inn i ledergruppen i Harald A. Møller.

- Vi ser et stort potensial i å koordinere og overføre erfaringer mellom importørselskapene våre. Samtidig skal de fortsatt være lokalt forankrede aktører i sine markeder, sier påtroppende konsernsjef Terje Male.

- Bilbransjen står overfor tre store endringstrender som inntrer samtidig: Et dyptgripende teknologiskift, digitalisering av handelen og overgangen til den nye delingsøkonomien. MøllerGruppen ønsker å opprettholde lederrollen også i forhold til denne utviklingen, sier Terje Male som fra nyttår er MøllerGruppens konsernsjef.

Nærmere opplysninger ved kommunikasjonsdirektør Paul Hegna, telefon 90753146.
[email protected]