MøllerGruppen inngår samarbeid med SOS-barnebyer

SIGNERING Generalsekretær for SOS-barnebyer, Svein Grønnern, og direktør for informasjon og samfunnsansvar i MøllerGruppen, Paul Hegna.
SIGNERING Generalsekretær for SOS-barnebyer, Svein Grønnern, og direktør for informasjon og samfunnsansvar i MøllerGruppen, Paul Hegna.

MøllerGruppen blir hovedsamarbeidspartner for SOS-barnebyer. Avtalen sikrer én million kroner årlig til arbeid for sårbare barn i de tre baltiske landene.

MøllerGruppen er et Nord-Europas største bilkonsern og har vært representert i de tre baltiske landene siden 1997. Det familieeide selskapet har i dag 550 ansatte i regionen. Samarbeidsavtalen er inngått med SOS-barnebyer Norge, men midlene som tilføres skal i sin helhet gå til arbeidet for utsatte barn i de tre baltiske landene.

- Samarbeidsavtalen med MøllerGruppen vil ha stor betydning for barna vi hjelper i Estland, Latvia og Litauen. Utfordringene er fortsatt store for de mest sårbare barna i disse landene. Vi er glade for at MøllerGruppen vil bidra til dette, sier Svein Grønnern, generalsekretær i SOS-barnebyer.

Bidragene fra MøllerGruppen går til to hovedformål. Halvparten av midlene skal gå til barn som bor i barnebyer enten fordi de er foreldreløse eller fordi foreldrene ikke er i stand til å ivareta omsorgen for dem, mens resten skal brukes forebyggende til å hjelpe familier i sitt nærmiljø med bolig og ulike tiltak som skal forhindre at familier går i oppløsning.

- Vi har lenge ønsket å inngå et slikt samarbeid i denne regionen, og identifiserte oss raskt med SOS-barnebyers grunnverdier og fokus på familie og trygghet, sier Paul Hegna direktør for konserninformasjon og samfunnsansvar i MøllerGruppen.

- Gjennom samarbeidet ønsker vi å bidra til å gi trygghet til barn som trenger det mest, samt bygge videre på egen kultur og kjerneverdier gjennom å engasjere våre ansatte i den baltiske regionen. Vi ser fram mot å starte samarbeidet med å hjelpe barn og ungdom ut av en vanskelig situasjon og gi dem mulighet til å realisere ønsker og drømmer, sier Hegna.

Samfunnsansvar har vært en viktig del av MøllerGruppens virksomhet fordi det bidrar til verdiutvikling, stolte medarbeidere og styrket omdømme. Målet er at den kompetanse og erfaring som er samlet i organisasjonen skal komme flest mulig til gode og dermed bidra til å inspirere og motivere miljøer utenfor MøllerGruppen til å tilegne seg ny kunnskap og utvikle gode løsninger.

Møllergruppen støtter organisasjoner og initiativ som bidrar til et rausere og bedre samfunn. Samarbeidspartnere som Kirkens Bymisjons prosjekt Lønn som fortjent, Røde Kors sitt initiativ Ferie for alle og Christian Radich er eksempler på dette.

Om SOS-barnebyer

SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider for å gi barn et trygt hjem. SOS-barnebyer har over 60 års erfaring innen barneomsorg og jobber uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion på 520 lokasjoner i 133 land over hele verden. SOS-barnebyer hjelper de barna i verden som er mest sårbare – foreldreløse barn og barn uten tilfredsstillende omsorg. Det finnes 153 millioner foreldreløse barn i verden (tall fra Unicef 2009).