MøllerGruppen forlenger med SOS-barnebyer

MøllerGruppen har vært hovedsamarbeidspartner for SOS-barnebyer siden 2013. Nå er avtalen forlenget med ett år. Og med en mer nasjonal forankring.

Avtalen sikrer én million kroner årlig, i hovedsak til arbeid for sårbare barn i de tre baltiske landene.

- Den nye ettårsavtalen sikrer i tillegg at bruken av midlene i større grad blir styrt lokalt i Estland, Latvia og Litauen. Vi har tro på at et tettere samarbeid mellom våre medarbeidere og SOS-barnebyer i de tre landene vil sikre at vi treffer bedre og at alle får mer igjen, sier Paul Hegna, direktør Konserninformasjon og Samfunnsansvar.

Noen konkrete ambisjoner og tiltak
I alle de tre landene er det lagt opp til aktiviteter hos forhandlerne. Aktivitetene dreier seg for eksempel om hva det innebærer å ha en jobb, presentasjoner av forhandlervirksomheten, ulike kompetansetiltak for ungdommene, bistand til videreutvikling og markedsføring av SOS-barnebyer i hvert land. Ambisjonen er å knytte det som skjer tettere til forretningen vår, og bruke vår kunnskap og erfaring til å hjelpe både enkeltmennesker og organisasjonen. Da sikrer man at samarbeidet er mer relevant og dermed har mer langsiktighet i seg.

I tillegg er det spesifikke tiltak i de tre landene. I Estland gir man for eksempel støtte til sertifikat for ungdommer, skolegang og annet. Avtalen dekker også utgifter til transport til skole og generell støtte til trivselstiltak for barn som er en del av SOS-barnebyer.

I Litauen gis det støtte til karriereutviklende tiltak, bostøtte til unge studenter og skolepenger og støtte til utdannelse, mens det i Latvia gis støtte til ungdom for at de skal bli selvstendige, støtte til livsopphold, til å ta sertifikat, ekstraundervisning og aktiviteter sammen med Møller-medarbeidere. Dessuten støtter vi SOS-familiesentre som hjelper 150 familier og over 300 barn.

Også samarbeid i Norge
SOS-barnebyer har dessuten i den siste tiden rettet søkelyset mot omsorgsløse barn i sin rapport «In the Blind Spot». Rapporten dokumenterer situasjonen for barn uten omsorg fra foreldre eller som står i fare for å miste omsorgen. SOS-barnebyer anslår at så mange som 220 millioner barn har mistet eller står i fare for å miste omsorgen fra sin familie.

https://www.sos-barnebyer.no/om-oss/policies/rapport-in-the-blind-spot

De omsorgsløse barna er i blindsonen i utviklingspolitikken og risikerer å bli glemt.

- Å sikre barn god omsorg er noe av det viktigste vi kan gjøre som mennesker. Å investere i barn og utsatte familier slik at barna får mulighet til å vokse opp med god omsorg og utvikling, er dessuten samfunnsøkonomisk lønnsomt: For hver US $ investert, får samfunnet på sikt 4-10 US $ tilbake, sier ny generalsekretær i SOS-barnebyer, Bente Lier.

SOS-barnebyer har derfor som sin kjerneoppgave å gi omsorg til barn uten omsorg eller som står i fare for å miste omsorg.

- Sammen med samarbeidspartnere som MøllerGruppen kan vi løfte disse barna ut av blindsonen, sier Lier.

Gjennom samarbeidet bidrar MøllerGruppen med synliggjøring, oppmerksomhet og mobilisering for barn uten omsorg eller som står i fare for å miste omsorg.

- Jeg er glad for at dere er med på denne jobben sammen med oss, sier Bente Lier.

Her er en film om akkurat dette.

https://player.vimeo.com/video/192596090

- Vi finner det veldig meningsfylt å være med på å gi barn og unge en tryggere oppvekst. Det er både tilfredsstillende menneskelig sett, men også klokt i et samfunnsmessig perspektiv. I den nærmeste tiden skal vi utvikle samarbeidet også i Norge og kommer tilbake til mer konkrete aktiviteter, sier Paul.