MøllerGruppen etablerer ny styringsmodell for forhandlervirksomheten

Terje Male Konsernsjef MøllerGruppen
Terje Male Konsernsjef MøllerGruppen

MøllerGruppen, som er en av Nord-Europas største bilforhandlerkjeder, etablerer ny styringsmodell for å skape en mer slagkraftig organisasjon.

Forhandlervirksomheten til MøllerGruppen består av 68 forhandlere, 14 spesialiserte skade- lakk sentre med over 3.700 medarbeidere i Norge, Sverige, Litauen, Latvia og Estland.

- Bilbransjen er under omstilling. Endringstakten er stor og krefter som digitalisering, elektrifisering, delingsøkonomi og på sikt selvkjørende biler, kommer til å endre bilbransjen. MøllerGruppen har i dag en svært sterk posisjon, selskapet har hatt en enestående utvikling, og fremstår i dag som en av Nord-Europas klart ledende bildistributører. Skal vi fortsatt være best og størst i våre markeder må vi øke vår evne til raskere omstilling, sier konsernsjef i MøllerGruppen, Terje Male.

MøllerGruppen etablerer ny styringsmodell for forhandlervirksomheten for å skape større samhandling og utnytte synergier på tvers av alle fem land.

-Vi har nå etablert en overordnet ledelsesstruktur på tvers av Norge, Sverige og Baltikum. Det vil bli ansatt en adm. direktør for hele vår forhandlervirksomhet som vil ha ansvar for fem regioner og fellesfunksjoner innen områdene Bruktbil, Servicemarked, Eiendomsdrift- og forretningsutvikling, samt Markedsføring, sier Terje Male.

Fem nye regiondirektører
Under den nye administrerende direktøren, som ennå ikke er ansatt, vil det bli opprettet fem nye regiondirektørstillinger.

Kenneth Snarli (49) vil ha ansvar for region Midt-Norge og Nord-Vestlandet som består av Møller Bil-forhandlere i Hedmark, Oppland, Trøndelag, Molde og Ålesund. Kenneth Snarli startet sin karriere i MøllerGruppen i 1997 og har hatt flere sentrale lederstillinger og han kommer nå fra stillingen som daglig leder ved Møller Bil Oslo Vest.

Stein Are Olsen (42) vil ha ansvar for region Vest og Vestfold som består av Møller Bil-forhandlere i Bergen, Rogaland, Haugesund og Vestfold. Stein Are Olsen startet i MøllerGruppen i 2000 og kommer nå fra stillingen som daglig leder av Møller Bil Tønsberg og har tidligere vært blant annet direktør for Logistikk i Harald A. Møller AS.

Arne Lyslo Kristiansen (53) vil ha ansvar for alle Møller Bil-virksomheter i Stor-Oslo. Arne Lyslo Kristiansen kommer nå fra stillingen som direktør for Servicemarkedet i Harald A. Møller AS, en stilling han har hatt siden 2015. Han har tidligere hatt mange sentrale lederposisjoner i Bertel O. Steen.

Stein Ivan Solbakken (49) vil fortsatt ha ansvar for MøllerGruppens bilforhandlervirksomhet i Sverige som i dag består av 12 forhandler og mer enn 650 medarbeidere.

Pål Syversen (60) vil har ansvar for alle MøllerGruppens forhandlere i Litauen, Latvia og Estland som består av til sammen 14 forhandlere og 600 medarbeidere. Pål Syversen har tidligere vært konsernsjef i MøllerGruppen i perioden 2003 til 2016.

-Vi har engasjert rekrutteringsfirmaet Delphi Consulting for å bistå i utvelgelsen av ny administrerende direktør for vår forhandlervirksomhet, og både interne og eksterne kandidater vil bli vurdert, sier Terje Male.

Terje Male vil selv fungere som leder av Møller Bil retailvirksomhet inntil ny organisasjonsstruktur er på plass.

Økt fokus på brukte biler
Området brukte biler er et strategisk viktig forretningsområde for MøllerGruppen. Selskapet solgte mer enn 28 000 brukte biler i 2016, og forventer en kraftig vekst som et resultat av utviklingen i markedet som går fra å eie til å leie bil. MøllerGruppen har allerede etablert flere bruktbilsentre i de største byene og har også planer om å etablere flere.

Tore Nilsen Breen (53) er ansatt som programdirektør Brukte biler og vil ha ansvar for videreutvikling av Møller Bils bruktbilsatsning i alle fem land. Tore Nilsen Breen har hatt mange sentrale lederposisjoner i MøllerGruppen siden han ble ansatt i 1988. De siste to årene har han vært styreleder for flere Møller Bil-forhandlere.

-Vi er svært fornøyd med at vi har fått en så erfaren leder til å videreutvikle vår bruktbilsatsning. Tore Nilsen Breen vil sammen med Kjell Korsgård få ansvaret for bruktbilområdet for alle våre forhandlervirksomheter. Vi forventer store synergier og erfaringsutveksling på tvers av våre fem land, sier Terje Male.

MøllerGruppen gir flere ledere nye oppgaver

Flere ledere i MøllerGruppen får nye ansvarsområder. Endringene er i tråd med konsernets ønske om å skape en stadig mer handlekraftig og dynamisk organisasjon, blant annet ved at ledere jevnlig får nye oppgaver.

Knut Espen (58) er ansatt som programdirektør for Eiendomsdrift og forretningsutvikling i Møller Bils nye retail-organisasjon. Knut Espen har vært ansatt i MøllerGruppen siden 1983 og har hatt flere sentrale posisjoner hos importøren Harald A. Møller og i Møller Bil Norge.

Marius Misfjord (42) er ansatt som programdirektør for Servicemarkedstjenester i Møller Bil. Marius Misfjord har hatt flere sentrale lederjobber i MøllerGruppen siden han ble ansatt hos importøren Harald A. Møller AS i 2004.

Joachim Wahlstrøm (37 år) er ansatt som markedsdirektør i Møller Bil og vil ha ansvar for all markedsføring for Møller Bils 68 forhandlere. Han har det siste året vært markedssjef for Møller Bil Norge.

Håkon Fergestad (40) er ansatt som daglig leder av Møller Bil Oslo Vest for Volkswagen og Volkswagen Nyttekjørtøy og Trude Faye Lund (51) er ansatt som daglig leder for Møller Bil Oslo Vest for Audi.

-I etableringsfasen av Møller Bil sin forhandler på Lilleaker har det vært riktig med en samlet ledelse for Møller Bil Oslo Vest. Kennet Snarli har gjort en svært god jobb i Møller Bil Oslo Vest og vi er veldig glade for at han tar utfordringen som regiondirektør for Møller Bil. Møller Bil Oslo Vest er en av Norges største forhandlere og det er nå naturlig å dele ansvaret for Volkswagen og Audi på to daglige ledere, sier Terje Male.

Håkon Fergestad ble ansatt i MøllerGruppen i 2004 og har siden 2013 vært ansvarlig for Volkswagen Nyttekjøretøy hos importøren Harald A. Møller. Trude Faye Lund har siden 2012 vært markedssjef Volkswagen, på Møller Bil Romerike.

Marte Johanne Helleland (37) har de siste fem årene vært daglig leder på Møller Bil Sandefjord. Hun blir ny daglig leder i Møller Bil Tønsberg. Marte Johanne Helleland har vært ansatt i MøllerGruppen siden 2005.

Elin Sinervo (35) er ansatt som direktør for Servicemarkedet hos Harald A. Møller AS og tar dermed over den største enheten hos importøren. Elin Sinervo har de siste to årene vært ansatt som salgssjef Deler og Tilbehør og har tidligere hatt flere andre lederstillinger siden hun ble ansatt i MøllerGruppen i 2008.

Håkon Wirak (49) er ansatt som direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy hos importøren. Håkon Wirak har mange års erfaring fra bilbransjen og kommer nå fra stillingen som salgssjef for Volkswagen hos importøren Harald A. Møller.

-Vi har lang erfaring med ledermobilitet i MøllerGruppen og vi er spesielt glade for at vi får til gode forflytninger mellom forhandler- og importørvirksomheten. Vi har denne gangen også klart å løfte flere interne kandidater og har i tillegg fått flere dyktige kvinnelige ledere i nye sentrale posisjoner, sier konsernsjef i MøllerGruppen, Terje Male.

Arbeidet med å finne ny daglig leder for Møller Bil Sandefjord, samt ny daglig leder for Møller Bil Trondheim, er startet og både interne og eksterne kandidater vil bli vurdert.

Erik Staavi (63) har, etter en svært lang karriere i MøllerGruppen, med mange sentrale lederposisjoner, valgt å avslutte sitt arbeidsforhold i MøllerGruppen. Erik Staavi har de siste årene vært styreleder for flere Møller Bil-forhandlere.

-Den nye styringsmodellen for forhandlervirksomheten innebærer at det blir endringer i hvordan vi organiserer styrelederfunksjonen hos forhandlerne. Vi skulle gjerne hatt med Erik Staavi de siste årene av hans yrkeskarriere, men har ikke klart å finne den rette plattformen for hans videre engasjement og aksepterer hans valg om å avslutte sitt arbeidsforhold hos oss. Vi takker Erik for mange år med stor innsats og vel utførte oppgaver, sier konsernsjef i MøllerGruppen, Terje Male.