Møller Mobility Group: Solid resultat i en krevende tid for bilbransjen

Konsernsjef Terje Male, Møller Mobility Group.
Konsernsjef Terje Male, Møller Mobility Group.

Møller Mobility Group oppnådde i 2018 et av sine beste resultater noen gang, til tross for at bilbransjen gjennomgår store endringer og er preget av betydelig usikkerhet.

Konsernet hadde en omsetning på 26,2 milliarder kroner i fjor, noe som er en nedgang på syv prosent fra året før. Resultat før skatt ble 880 millioner kroner i 2018, en nedgang i forhold til 2017 resultatet, men likevel et av de beste i selskapets historie.

- Bilindustrien står oppe i sin største omlegging i moderne tid. Det er ikke bare teknologien som gjør kvantesprang, men også måten vi bruker bil på. Det gjør at kundenes krav til oss er i ferd med å bli annerledes. For Møller Mobility Group betyr dette at vi må investere for å møte en helt annen virkelighet, samtidig som lønnsomheten er under press. På denne bakgrunnen er vi tilfreds med resultatet for 2018, sier konsernsjef Terje Male i Møller Mobility Group.

Resultatet for 2018 gjenspeiler den generelle utviklingen i konsernets hovedmarkeder. Norge utgjør om lag tre firedeler av Møllers virksomhet, og både i Norge og Sverige gikk det totale bilsalget ned med ca syv prosent. I de baltiske markedene styrket Møller-konsernet sin posisjon, med økt salg og underliggende bedret lønnsomhet samlet sett for import- og forhandlervirksomheten.

- 2018 var et svært spesielt år, med både reduserte volumer og pressede marginer. Overgangen mot en elektrisk bilpark skjøt ytterligere fart i 2018, og leverandørene klarte ikke å møte den sterke etterspørselen. I tillegg ga innføringen av den nye utslippsstandarden WLTP oss utfordringer i fjor. Ved inngangen til 2019 sto mange norske kunder på ventelister for å få levert en elbil. En vesentlig andel av disse venter på den nye Audi e-tron, som vi kommer til å levere i år, sier Terje Male.

Mens import og salg av nye biler ble svekket i 2018, utviklet lønnsomheten ved bruktbilsalg og i servicemarkedet seg positivt i fjor.

Nedgangen i omsetning ble møtt med kraftfulle tiltak som bremset opp kostnadsutviklingen i konsernet, etter flere år med kostnadsøkninger. Dette har vært en meget viktig bidragsyter til resultatutviklingen. Samlede underliggende driftskostnader i Norge ble redusert med 4% i forhold til 2017. Samtidig gjennomførte konsernet bevisste satsninger på digitalisering, nye mobilitetsløsninger og lansering av SEAT.

Konsernets finansieringsvirksomhet hadde en moderat bedring i sine resultater i fjor og leverte det beste operative driftsresultat i selskapets historie.

Møller Mobility Group er Nordens største bilkonsern, og realiserer nå en strategi som innebærer at 30 prosent av inntektene fra konsernets tradisjonelle virksomhet innen 2030 skal erstattes av inntekter fra nye tjenester. Dette krever både en omfattende digital satsing, endring av forretningsmodellen og av de møteplassene der Møller betjener sine kunder. Strategien innebærer også helt nye tjenester, som lanseringen av bildelingsordningen Hyre og investering i Urban Infrastructure Partner i 2018.

Også i et kortere perspektiv ser Møller Mobility Group positivt på utviklingen i 2019

- Vår vurdering er at det totale bilsalget i våre markeder vil være stabilt i 2019, og at overgangen til elbiler fortsetter. Trolig vil mer enn halvparten av nye biler som selges i det norske markedet i år være utslippsfrie. Lanseringen av nye bilmodeller, som Audi e-tron, gjør at vi forventer et økt salg og dermed styrkede markedsandeler i 2019, sier konsernsjef Terje Male i Møller Mobility Group.