Møller Mobility Group informerer alle ansatte i Norge om permitteringer

Konsernsjef Petter Hellman i Møller Mobility Group.
Konsernsjef Petter Hellman i Møller Mobility Group.

Bilbransjen rammes hardt av koronakrisen, med stengte fabrikker og lav handelsaktivitet. I dag sender Møller Mobility Group derfor informasjon til alle ansatte i Norge om at det vil bli gjennomført permitteringer. Omfanget og varigheten av permitteringene er foreløpig ikke avklart.

- Vi står i en krise vi ikke aner omfanget og varigheten av. Med alt som skjer rundt oss ligger det an til at deler av virksomheten stopper opp. Når vi velger å informere samtlige av våre medarbeidere i Norge om at vi vil gå til permitteringer, så gjør vi det for at våre flinke folk skal ha en trygg jobb å komme tilbake til når dette normaliserer seg, sier konsernsjef Petter Hellman i Møller Mobility Group.

Omfanget og varigheten av permitteringene er ikke avklart. Nå skal det analyseres og vurderes hvilke deler av virksomheten som må nedskaleres. Deretter starter prosessen med å varsle alle som berøres av permitteringene. Det kan bli aktuelt å permittere i flere trinn, avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg.

Møller Mobility Group har virksomhet i Norge, Sverige og de baltiske landene, men informasjonen gjelder kun den norske delen av virksomheten. Konsernet til sammen 2.800 ansatte i Norge.

- Mens deler av konsernets virksomhet ventes å stoppe helt eller delvis opp i en periode, er det andre deler av virksomheten som både kan og må opprettholdes tilnærmet normalt for å unngå at hele samfunnsmaskineriet stopper opp. Derfor må vi vurdere permitteringer i lys av målet om mest mulig normal drift, samtidig som kostnadsnivået reduserer nok til å sikre fremtidig drift i den aktuelle markedssituasjonen man nå ser. Vi vil naturligvis også redusere en rekke andre kostnader som en del av planen for å opprettholde forsvarlig inntjening, sier Petter Hellman.

Beslutningen om å ta i bruk permitteringer er basert på grundige vurderinger og god dialog med de tillitsvalgte i konsernet.