Møller Bil Skolen på NHOs Årskonferanse

Under overskriften "Velkommen til Læringslivet" inviterte NHO til sin årskonferanse. Blant deltakerne var Caspar Hille, leder av Møller Bil Skolen og lærlingene Andrè Vieira fra Kalbakken og Silje Larsen fra Follo.

Caspar deltok i en paneldebatt med programleder Thomas Seltzer, Ole Robert Reitan, Leder REMA 1000 og Bent Stiansen, Chef Statholdergaarden og uttalte blant annet dette:

- Vi har 40 verksteder som er helt avhengige av å utdanne egne mekanikere så lenge det ikke finnes en utdanning som gir oss ferdig utdannete medarbeidere med nødvendig kompetanse. Da er vi helt avhengig av å få til en intern kunnskapsoverføring til neste generasjons mekanikere. Vi opplever konkurranse om de dyktigste og mest motiverte elevene fra videregående skole slik at vi er opptatt av å være en foretrukket lærebedrift for skoleelever innen våre fag. Det er derfor ikke et alternativ for oss ikke å ha lærlinger. Vi er mer opptatt av å være en så god lærebedrift som mulig, sier han.

Caspar anbefaler også flere bedrifter å bli lærebedrifter.

- Jeg tror de fleste bransjer som rekrutterer fagarbeidere gjennom lærlingeordningen ser at de er helt avhengig av et godt samarbeid mellom skole og bedrift for å sikre nok kvalifisert personell for fremtiden. Da er det viktig at bedriftene, uavhengig av konjunkturer, er seg sitt ansvar bevisst ved å tilby tilstrekkelig antall læreplasser, sier han.

Caspar hadde med seg lærlingene Andrè Vieira fra Kalbakken og Silje Larsen fra Follo. De demonstrerte feilsøkingsteknikk på en Volkswagen e-up! på scenen

Se innslaget med Møller Bil Skolen.