Code of Conduct

Grunnverdier Grunnverdiene beskriver holdningene som skal kjennetegne MøllerGruppen.
Grunnverdier Grunnverdiene beskriver holdningene som skal kjennetegne MøllerGruppen.

MøllerGruppen har utarbeidet en egen Code of Conduct for å tydeliggjøre våre forretningsetiske retningslinjer og iverksatt interne prosesser for å spre budskapet. Vi har også etablert tydelige rutiner rundt Varsling. Dersom medarbeidere har mistanke om eller er vitne til kritikkverdige forhold, er det viktig at de sier fra om dette.

MøllerGruppen er et tradisjonsrikt selskap. Vårt sterke fundament ble etablert i 1936 av vår grunnlegger, Harald Aars Møller. Kjernen i våre forretningsetiske retningslinjer bygger på hans leveregel: «Det gjelder å holde sin sti ren!» Dette er en tidløs forventning til alle oss i MøllerGruppen. Leveregelen danner utgangspunktet for våre grunnverdier som beskriver hvilke holdninger som skal kjennetegne MøllerGruppen og hvordan vi jobber sammen for å bygge et verdifullt og givende fellesskap.

Grunnverdiene er:

• ÅPEN OG ÆRLIG
• TYDELIG
• INITIATIVRIK
• OMTENKSOM

Vår Code of Conduct tar oss videre fra grunnverdiene og over i den konkrete forretningsverdenen der alle medarbeiderne skal ha et likt grunnlag for å kunne gjøre trygge og riktige valg. MøllerGruppen vokser og har virksomhet i fem land; Norge, Sverige, Estland, Litauen og Latvia. Det krever et godt fundament og daglig årvåkenhet og vår ambisjon er å være best og størst i våre markeder. Det skal vi oppnå gjennom hardt arbeid med høy grad av integritet og uten å utfordre etiske retningslinjer og god forretningsskikk. Det betyr at alle medarbeidere i vår organisasjon skal gjøre sitt beste for å ta beslutninger som er forsvarlige for MøllerGruppen, kundene, samfunnet – og seg selv.

Vi har også sluttet oss til FNs Global Compact. Global Compact er FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet. De baserer seg på ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon, som alle ansvarlige bedrifter bør følge. Tilslutning til Global Compact betyr at man gjør sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med de ti prinsippene.

Ved utgangen av 2015 var det samlede antallet medarbeidere i konsernet 4 107 – en økning på 181 i løpet av året. Sverige hadde 652 medarbeidere, de tre landene i Baltikum til sammen 649 og i Norge er det 2 806 medarbeidere.

MøllerGruppens Code of Conduct finner du her