Audi e-tron Charging Service: Ny prismodell og bedre betingelser hos IONITY

Ett år etter at Audi lanserte ladetjenesten e-tron Charging Service,blir det nå enda bedre betingelser for kundene. Det åpner for lynlading hos IONITY for 3,20 kr/kWh.

e-tron Charging Service er en del av et helhetlig ladetilbud fra Audi, som gir tilgang til offentlig ladeinfrastruktur i 24 land. Audis eget ladekort binder sammen mer enn 135 000 ladepunkt fra mer enn 400 ulike internasjonale tilbydere. Det er en dobling av tilbudet siden lanseringen for ett år siden.

Ved langkjøring, for kunder som velger Audis ladekort med såkalt Transit-tariff, får e-tron kundene en spesielt gunstig pris hos IONITYs ladepunkter. Disse leverer opp til 350 kW, og fra 3. februar betaler de aktuelle kundene bare for den energien som faktisk benyttes, 3,20 kr/kWh.

I tillegg gir e-tron Charging Service også tilgang til ladepunkter med høy effekt (HPC) fra andre tilbydere som for eksempel Grønn Kontakt og BKK Lyse i Norge.

Valgfrihet: To tariffer

Tilpasset individuelle behov, tilbyr e-tron Charging Service to ulike tariffer. City-tariffen er først og fremst rettet mot urbane pendlere, med en basisavgift på 49 kr per måned. Det gir tilgang til AC-lading (normallading, opptil 22 kW) for 1 kr/min, DC-lading (hurtiglading) for 2,50 kr/ min. Hos Grønn kontakt er prisene for AC-lading 0,10 kr/min + 2,50 kr/kWh, og for DC-lading 1,25 kr/min + 2,90 kr/kWh.

For de som ofte kjører langturer, anbefaler Audi såkalt Transit-tariff. Abonnementet koster 189 kroner pr. måned, men alle nye e-tron-eiere får 12 måneder grunnavgift inkludert i bilkjøpet. Prisene for vanlig AC- og DC-landing, og hos Grønn Kontakt, er tilsvarende City tariffen. I tillegg gir Transit-avtalen tilgang til høyeffektlading hos IONITY til spesialprisen 3,20 kr/kWh. Dette er ladepunkter som legger til rette for betydelig kortere ladestopp, hvor bilen er klar for ny etappe etter rundt en halvtimes lading.

Frihet på langtur: Standardiserte priser også i utlandet

Standardiserte priser for hvert enkelt land betyr at alle som abonnerer på Audi e-tron Charging Service kan reise langt, uten å måtte sammenligne priser hos ulike tilbydere eller skaffe flere abonnement og ladebrikker. Kundene kan nå gjennom avtalen lade bilene sine i 24 europeiske land. Audi-kundene betaler alltid standardpris basert på ladehastigheten i det landet de besøker.

Appen «myAudi», eller navigasjonssystemet i bilen, hjelper kundene å finne nærmeste ladestasjon. Her vises alle ladepunkter, og de som er en del av e-tron Charging Service er merket med Audi-ringene. I tillegg til ruteplanlegging kan «myAudi»-appen informere om ladestasjonene er tilgjengelige. Ladingen startes enten med Audis ladekort, eller fra appen. Identifisering og fakturering går deretter automatisk.

Kontrakt: Enkelt og forutsigbart

For å benytte e-tron Charging Service må kundene registrere seg én gang i «myAudi» portalen, og inngå en individuell ladekontrakt. All lading vil deretter faktureres automatisk ved slutten av hver måned.