Erik JahreHead of IT Business Support, Møller Digital

Han har alltid mange folk rundt seg, enten det er møter med medarbeidere eller familie, og han liker det, er et sosialt vesen og elsker stort tempo. Men, noen ganger skjer det noe inne i ham. Da er det stillheten som lokker, bare være helt alene ved et vann, stillheten, evigheten og fiskestanga.

På ungdomsskolen fikk han et råd av rådgiveren: Du som er så god med tall burde bli økonom, hva med Likningsskolen? Han smiler av det i dag, men rådgiveren tenkte praktisk, at det var lønn under utdannelse og slike ting. Men det ble ingen likningssjef av Erik, født på Revetal i Vestfold med kjøpmenn på begge sider av slektstreet. Men, økonomi ble det og han studerte til siviløkonom i Molde og i Sverige. Fra Sverige tok han også en kone med seg hjem, i tillegg til eksamensvitnemålet, og første jobben var i materielltjenesten i Politiet.

- Det var høsten 1993, rett før OL på Lillehammer. Vi jobbet hardt med å få på plass disse skinnjakkene som veide 10 kg, smiler han. Og ble godt kjent på Hadeland, der jobben befant seg.

Deretter bar det over til Trygdeetaten i Akershus der han var økonomi- og administrasjonsansvarlig i to år før han fikk smaken på IT.

- Jeg opplevde at systemene vi hadde ikke ble utnyttet optimalt, og det trigget meg til å få mer effektive prosesser ut av de verktøyene vi hadde tilgjengelig. Etter snaue to år fikk jeg derfor min første jobb i en it-avdeling.

I Skatteetaten ble han etterhvert leder for applikasjonsteamet og fikk være med på å bygge opp en stor enhet som leverte økonomi- og HR-systemer til statsforvaltningen.

- I mine år i Skattedirektoratet (senere DFØ) lærte jeg mye om applikasjonsforvaltning og hvordan man designer og ruller ut løsninger i store organisasjoner. Det var en spennende og lærerik tid.

Over til næringslivet
Så slo tilfeldighetene inn, for en dag så han en annonse fra Nycomed og en stilling som teamleder i SAP-avdelingen. Det som lokket, var å få jobbe med en bredere ERP løsning, og i et internasjonalt miljø (ERP = Enterprise resource planning). Konsernets SAP-løsning ble styrt fra Norge, og den skulle implementeres i fabrikker og salgsorganisasjoner over hele Europa.

– Det var en utrolig lærerik tid, og jeg fikk være med på både implementeringer, utrullinger og sammenslåing av store SAP-løsninger i et internasjonalt miljø. Det siste jeg gjorde før jeg igjen byttet jobb var å lære bort vår egen implementeringsmetodikk til konsernets brasilianske SAP-team som skulle ta jobben i Sør-Amerika.

Reisen gikk videre til Veolia, i dag Norsk Gjenvinning, som IT-sjef. Det var både et ønske om mindre reising så han fikk mer tid til å følge opp barna, og et ønske om å få en bredere IT erfaring. Selskapet driver med innsamling og gjenvinning av avfall, og gjorde, under Eriks ledelse som IT-sjef, om på alt av IT-systemer. Selskapet skulle dessuten klargjøres for salg og ble senere kjøpt opp av et privat equity fond.

- Det var veldig verdifull læring å få være med på en slik prosess, både i forkant av salget, men også med nye, krevende eiere. Eierskiftet skapte samtidig både en kraftig trimming av organisasjon og kostnader og en vilje til å investere i verdiskapende IT-løsninger, sier han.

Til Møller
Så kom året 2015 og han lot seg friste av en stillingsannonse der det stod at de var på jakt etter folk som likte å utfordre og som forsto business og IT.

- Det er vel kanskje de to stikkordene som trigger meg mest, men det var også viktig for meg å få erfaring fra en stor IT-organisasjon i en seriøs og solid virksomhet. Dette har jeg definitivt funnet i Møller Mobility Group.

Bilbransjen var tidlig ute med IT, og den gang var det ikke så mange andre muligheter enn å lage programvaren selv. Møller Mobility Group har derfor utviklet mye egen programvare siden 70-tallet, men nå er fokus å bruke mer standardsystemer.

- Vi trenger ikke lage alt selv. Leverandørmarkedet er fullt av innovasjon vi kan benytte oss av, sier han.

Erik trives best når det skjer mye, og slikt sett er Møller Digital et fint sted å være, med en kontinuerlig strøm av ønsker og behov fra forretningssiden, og stadig nye muligheter med ny teknologi.

- Du kan ikke tillate deg selv å være utlært, sier han og avslører også at han ikke trigges særlig av rutinearbeid.

Og det er kanskje det høye tempoet som av og til får ham til å sette seg i bilen og kjøre et sted der det bare er eksponentiell vekst i antall mygg, ellers ro og stillhet, og nå og da en fisk som catches og releases.

På fisketur i ensomheten er poenget motsatt. Da skal dagen være mest mulig lik den forrige dagen, som igjen skal være lik den forrige osv. Det virker som et bra vekselspill for alle parter.

Helt Motorpsycho
Motorpsycho? Veldig mange i denne bransjen er nettopp det, men det nærmeste Erik kommer er at han har et lidenskapelig forhold til bandet. Når det kommer til bil er han mest opptatt av at bilen er sikker, god å sitte i og har et anlegg med bra lyd.

- Jeg fikk heldigvis ikke spørsmål om bil under ansettelsesintervjuet, men det er rart med det; selv om jeg fortsatt ikke er noen «bilmann», har jeg alltid blitt engasjert i det bedriften jobber med. Det som skjer i bransjen akkurat nå er veldig spennende hvor det bestående utfordres fra veldig mange sider. Mange utfordringer er bransjeuavhengige og det er mange måter å fordele oppgaver og få til et optimalt samarbeid mellom forretning og digital på. Vi er godt i gang med dette og på samme måte som bilene i stadig større grad blir integrert med IT, vil vi som organisasjon også oppleve det samme. Det er kort sagt, spennende tider, sier Erik.