Lærlingplass

Med nær 200 lærlinger er Møller Bil en av de største læreplassene innen bilfaget i Norge. Hos oss kan du utdanne deg til bilmekaniker, biloppretter, billakkerer og delemedarbeider.

Gjennom Møller Bil Skolen, som er kjedens eget opplæringskontor i bilfag, har vi skreddersydd lærling-opplæringen for vår organisasjon og våre bilmerker. En utvidet studieplan som er sammensatt av 20 dager teoriundervisning, nettstudier samt praktiske oppgaver og tester gir lærlingen løpende oppfølging og utvikling i hele læretiden.

Plasser over hele landet
Alle Møller Bils forhandlere er godkjente lærling-bedrifter og tilbyr lærlingplasser.

Utplasseringen hos en av Møller Bils forhandlere betyr tilgang til det nyeste utstyret og muligheter til å følge endringene i en bransje med rask teknologisk utvikling. Lærlinger som mot slutten av læretiden har bestått grunntreningen, tilbys basistrening innenfor elektronikk og motor i regi av Harald A. Møllers Serviceskole på Skedsmo. Her arrangeres egne opplæringsprogram for mekaniker- og oppretterlærlinger.

Variert undervisning
Opplæringen er basert på selvstudier, nettstudier og klasseromsundervisning med praksis på verksted. Målet med opplæringen er at lærlingen skal ha gode grunnkunnskaper innen bruk av testapparater og it-verktøy, grunnleggende teknikk og arbeidsmetoder før fagprøven avlegges.

Søk om lærlingplass via din lokale Møller Bil-forhandler.

Møller Bil Skolen

Høsten 2008 startet de første lærlingene sin utdannelse på Møller Bil Skolen. Møller Bil Skolen hadde ved årsskiftet 131 lærlinger (inntak 2014 og 2015). De beste tilbys fast jobb i Møller Bil etter avlagt fagprøve.

En lærekontrakt er normalt på 24 måneder. I løpet av denne tiden skal lærlingen forene det teoretiske han eller hun har lært på Videregående skole i to år med den praktiske kunnskapen som skal til for å avlegge fagprøve og dermed bli fagarbeider. Vår erfaring er at de aller fleste har behov for å repetere og tilegne seg noe av dette stoffet som teoriundervisning.

Som følge av dette har vi lagt opp et undervisningsopplegg i læretiden med både klasseromsundervisning og nettbasert læring. Her vil du som lærling i Møller Bil få en grundig repetisjon i kombinasjon med relevant teori for den utdannelsen du har valgt.

Hvorfor velge oss?
Vi ser at Møller Bils systemer og prosesser etter hvert har blitt så komplekse at vi ønsker å målrette utdanningen i læretiden i henhold til våre rutiner og verdier. Hos oss er du sikret å jobbe med de nyeste teknikker og utstyr som brukes for å vedlikeholde og diagnostisere biler som er teknisk ledende på områder som sikkerhet og miljø.

Hva er vi opptatt av?
Vi er opptatt av at læretiden i Møller Bil er nettopp det. En tid hvor det er fokus på læring i ordnede former. Normalt vil de fleste lærlinger hos oss få tilbud om fast jobb etter endt læretid og bestått fagbrev. Det er derfor også i vår interesse at du etter endt læretid har fått en god læringsplattform og et godt grunnlag til å utvikle deg videre som fagarbeider i Norges største bilkjede.

Kontakt oss
Møller Bil Skolen ledes av Caspar Hille som har teknisk bakgrunn og har vært i konsernet siden 1980 med unntak av et opphold fra 2001 til 2008 hvor han drev et eget verksted på Billingstad. Send en e-post til Caspar på adressen caspar.hille@moller.no hvis du ønsker ytterligere informasjon om skolen.

Serviceskolen

Serviceskolen på Lillestrøm består av totalt 3318 kvadratmeter og hele syv verksteder med topp moderne utstyr og tilhørende klasserom. Målsetningen er å levere 6500 opplæringsdager årlig.

Det er viktig at organisasjonen har rett kompetanse for å kunne ta vare på kundenes biler. Serviceskolen er vår interne opplæringsskole som ivaretar behovet for oppdatering og videreutdannelse for mekanikere, teknikere og opprettere for alle våre forhandlere. I tillegg gjennomfører vi teknikkopplæring for våre kundemottakere og selgere.

Stor kapasitet
Alle medarbeidere i forhandlerapparatet videreutdannes og oppdateres jevnlig på alle våre bilmodellers teknologi. I løpet av ett år har i overkant av 1000 medarbeidere vært på kurs hos oss.

Serviceskolen har åtte dyktige instruktører. Det kjøres 40 faste opplæringsmoduler med 2-4 dagers varighet. I tillegg kommer opplæring på nye modeller og modellendringer fra merkene. Basis-opplæringen som fordeles på tre moduler og utgjør totalt omlag 1600 opplæringsdager per år er den obligatoriske "inngangsporten" til alle våre opplæringsmoduler for nyansatte og lærlinger.

Hypermoderne
Lokalene er lyse og moderne. Her er det lyst, godt med plass, moderne verktøy - alt tilrettelagt for effektiv læring. Serviceskolen ligger i samme bygg som vårt hovedlager.

Serviceskolen hadde sin opprinnelse på begynnelsen av 1950-tallet som "Folkevogn Service-skole". Den gang drev vi opplæring på kun Volkswagen Boble og Volkswagen Transporter. I dag er Serviceskolen ansvarlig for all teknisk opplæring for alle modellene til Audi, Škoda, Volkswagen personbiler og Volkswagen nyttekjøretøy som importeres til Norge.