DRIFTSINNTEKTER

24 200

NOK millioner

RESULTAT FØR SKATT

1 100

NOK millioner

EGENKAPITAL

2 624

NOK millioner

EGENKAPITALPROSENT

40,5

Viktige hendelser 2015

MøllerGruppen fikk sitt beste resultat noen gang i 2015. Selskapet hadde en omsetning på 24,2 milliarder kroner i 2015, noe som er en vekst på 17 prosent målt mot 2014. Resultat før skatt ble 1,1 milliarder kroner. Det er en resultatforbedring på 64 prosent fra 2014.

 • Ny omsetningsrekord – over 24 milliarder kroner,
 • Vekst i samtlige selskaper
 • Svært gode økonomiske resultater – første gang over 1 milliard kroner
 • Fortsatt meget gode kundetilfredshetsmålinger
 • Første gang 50.000 registrerte biler i Norge
 • Brukte biler – økt omsetning og bedre marginer
 • Fortsatt vekst for Volkswagen Møller Bilfinans
 • Kraftig resultatfremgang i Sverige og Baltikum
 • Åpning av Møller Bil Oslo Vest
 • Åpning av bruktbilsenter i Asker/Bærum og Bergen
 • Salg av Møller Bil Fredrikstad og Møller Bil Rygge
 • Første bil solgt på internett
 • Første gang over 4.000 medarbeidere
 • «Dieselsaken» (EA 189-saken)


MøllerGruppens Årsrapport 2015


Samfunnsansvarsrapporten for 2015